Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English

Praktisk matematik

Praktisk anvendt nyttig matematik og hverdagsmatematik giver mening.

Norske, svenske og danske børn betragter ikke matematikken som en nødvendig del af en erhvervsuddannelse. Det var udgangspunktet for arbejdet i projektgruppen for de tre nordiske lande omkring "Praktisk Anvendt Nyttig Matematik (PAN)".

Projektet skal afklare, om der er basis for at udarbejde undervisningsmateriale med afsæt i konkrete hverdagssituationer.

Repræsentanter fra de tre lande har mødtes flere gange, der er brainstormet og ideudviklet, og imellem møderne er idéerne blevet afprøvet hjemme på de respektive skoler. Der er i projektgruppen enighed om at relevant konkret undervisning gør en forskel i forhold til elevernes engagement. 

For at kunne arbejde videre og få lavet undervisningsmateriale, er der netop søgt midler til en projektfortsættelse.

"Den matematik de unge lærer i folkeskolen, kan de ikke omsætte til noget praktisk, når de begynder på en erhvervsuddannelse, selvom de her har brug for det i konkrete opgaver" forklarer underviser fra DjHs el-afdeling, Filip Køneke, der sammen med Poul Nielsen var de danske repræsentanter i projektet.

"For at gøre stoffet mere relevant for de unge, er det vigtigt at få en dagligdags vinkel på matematikken".

Matematik er involveret flere steder, end de fleste forestiller sig. Hvem tænker for eksempel på, at der i frisøruddannelsen tages højde for klippevinkler og blandingsforhold når hårfarven gøres klar? Og at man når der skal beregnes målestoksforhold i tegning af drømmehuset både skal tage procentregning og brøker i brug? Netop derfor er det vigtigt at undervisningsmaterialet bygges op omkring ganske almindelige ting, og det kan eventuelt ske i samarbejde med lokale virksomheder.