Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English

Skolepraktik

Skolepraktik på Den jydske Haandværkerskole

Skolepraktik er for dig, hvor du endnu ikke har fået uddannelsesaftale med en virksomhed i forbindelse med grundforløbet. Det kan også være du har mistet din elevplads, og får brug for skolepraktikken for at du kan komme på et hovedforløb.

Den jydske Haandværkerskole (DjH ) giver dig mulighed for skolepraktik indenfor fagene tømrer og tækkemand, elektriker og plastmager.

Hvad er Skolepraktik

Som elev i skolepraktik på DjH er det skolen ,som er din arbejdsgiver indtil du har fundet et sted, hvor du kan gøre din uddannelse færdig. Reglerne er stort set de samme som, hvis du var ansat i et privat firma. Det vil sige at skolen udbetaler dig løn, sørger for værkstøj og personlige værnemidler som sko og tøj m.m

Skolens mål er,at du skal ud og have en praktikaftale med en virksomhed så hurtigt som muligt. Skolepraktik må højest fylde ½ af din uddannelse. Resten af tiden skal foregå i en virksomhed som skolen hjælper dig med at finde.

Hvad skal du opfylde for at komme i skolepraktik

Du skal have afsluttet og bestået dit grundforløb indenfor det fag som du ønsker at komme i skolepraktik i. Du skal være EMMA egnet som betyder om du er Egnet, fagligt Mobil, geografisk Mobil og Aktivt søgende.

Du skal også være tilmeldt www.praktikpladsen.dk

Du vil blive indkaldt til en samtale med skolens erhvervsvejleder, som også vil afgøre om du er egnet og opfylder EMMA kravene.

I håndbogen Skolepraktikelev på DjH kan du indhente alle informationer om ordningen.

I retsinformation kan du læse loven til bekendtgørelsen om skolepraktik .

Det elektroniske mødested (EMU ) skriver meget udførligt om skolepraktikken. link her til EMU

Thomas og Mikkel har været kreative i værkstedet, de har bygget et pladsbesparende bord-/bænkesæt :-)De har selv...

Posted by Den jydske Haandværkerskole, DjH on 8. april 2015