Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English

Den jydske Haandværkerskole

Ellemosevej 25

8370 Hadsten


Tlf: 89370100

Fax: 86915240

E-mail: djh(snabel_a)djhhadsten.dk

CVR. 37709514
Facebook

Certificering


DS Certificering

Plastsvejsning

Konstruktioner, rørsystemer og tankanlæg opbygget i plastmaterialer bliver stadig mere anvendt. Plastmaterialerne og svejseteknikkerne stiller store krav til viden og kunnen, hos de der udfører arbejdet. For at sikre en høj kvalitet i udførelsen og viden om materialetyper, bearbejdning, svejsemetoder m.m., udbydes der en række certificeringskurser i Dansk Standards regi’.

Efter endt uddannelse kan deltagere på AMU kurserne, som består de afsluttende prøver, få udstedt plastsvejsepas i henhold til DS2383 med tilhørende SBC 243. Svejsepasset er certificeret i henhold til de krav, der stilles af Dansk Standard (DS). Dette betyder, at svejsepasset er internationalt anerkendt og har markedsaccept. Prøverne bedømmes af censorer fra Teknologisk Institut.

Certifikattyper

Der udstedes følgende certifikattyper på Den jydske Haandværkerskole:

  • BASIS (B) Svejsning af tykvæggede plastmaterialer - varmluft-, ekstruder-, stuk-, muffe/dorn-, elektrosvejsning og limning.
  • RØR Svejsning af rørsystemer i plast - muffe/dorn-, elektro-, stuk- og ekstrudersvejsning.
  • PLADE Svejsning af plastplade og rør - varmluft- og ekstrudersvejsning.

Ovennævnte kurser: Ved gennemført, bestået kursus udstedes der certifikat til at arbejde på konstruktioner og anlæg, der ikke er trykbærende og som ikke skal indeholde kemikalier.

  • USME Udvidet for stuk-, muffe- og elektrosvejsning.
  • UVE Udvidet for varmluft- og ekstrudersvejsning.

Ovennævnte kurser: Ved gennemført, bestået kursus udstedes der certifikat til at arbejde på konstruktioner og anlæg, der er trykbærende og, eller, som skal indeholde kemikalier.

  • RØRMONTAGE Rørkonstruktioner og montagearbejde indenfor forskellige materialetyper. Rørdiagrammer, tætheds- og trykprøvning af anlæg.

Ved gennemført, bestået kursus udstedes der certifikat til at arbejde på konstruktioner og anlæg, der er trykbærende og, eller, som skal indeholde kemikalier, samt udførelse af tætheds- og trykprøvninger.

  • GAS Gasforsyning og gassens egenskaber. Natur- og biogas, teoretisk/praktisk rørarbejde med opbygning af distribution og stikledning, tætheds- og trykprøvning.

Ved gennemført, bestået kursus udstedes der certifikat til at arbejde på konstruktioner og anlægsopgaver på gasførende rørsystemer, samt udførelse af tætheds- og trykprøvninger.

  • TILSYNSKURSUS Ledningsføring, standarder, regler og love. Kvalitetssikring, certificering, kontrol af rør, svejsninger/samlinger og tildækning.

Ved gennemført, bestået kursus udstedes der kursusbevis.

Valg af kursus

Har du brug for vejledning til at vælge det rigtige kursus, eller ønsker du yderligere informationer om kursusindholdet, er du velkommen til at kontakte underviser Ib Mohr på tlf. 2032 4127.

Gyldighed

Plastsvejsepas med påtegning PLADE, B og RØR har en gyldighed på 3 år.

Plastsvejsepas med påtegning USME og UVE har en gyldighed på 2 år.

Ved erhvervelse af GAS og Rørmontage er disse gyldeige så længe USME svejsepasset vedligeholdes.

Recertificering

Senest 3 måneder inden udløb af et plastsvejsecertifikat, skal indehaveren tilmelde sig recertificeringskursus for at svejsepasset har fortsat gyldighed. Kurset er af 3 dages varighed og der afsluttes med en praktisk prøve.

Dispensation

Har deltageren en gyldig grund for at tilmelde sig recertificeringskursus senere end 3 måneder inden udløb, kan der søges dispensation. Dette gøres ved udfyldelse af nedenstående blanket:

Ansøgning om dispensation

Ansøgningsskema

Består deltageren afsluttende prøve, ansøges der om udstedelse af plastsvejsepas/plastsvejsecertifikat ved udstedelse af nedenstående blanket:

Ansøgning om plastsvejsepas/plastsvejsecertifikat

Håndbog

I håndbog for plastsvejsecertificering kan læses omkring opbygning og lovgivning for plastsvejsecertificeringen:

Håndbog for plastsvejsecertificering

Tilmelding

Tilmelding til plastsvejsecertificeringskurserne foregår enten via skolens hjemmeside eller via www.efteruddannelse.dk.

Er du i tvivl omkring tilmeldingsproceduren, da kontakt Den jydske Haandværkerskole, Pia Hald på tlf. 8937 0312.

Uddannelsesstruktur

Certificering