Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English

Ordensreglement

Ordens- og opholdsregler på Den jydske Haandværkerskole 

Det forudsættes, at alle opfører sig hensynsfuldt og ordentligt, møder velforberedt og bidrager aktivt til undervisningen.

  1. Vi forventer at du afleverer lokaler og udstyr i pæn og ryddelig stand, og at du overholder aftaler.
  2. Der er mødepligt til undervisningen.
  3. Rygning er kun tilladt i særlige rygeområder.
  4. Alkohol må ikke indtages i arbejdstiden, og euforiserende stoffer er under alle omstændigheder forbudt. Det er heller ikke tilladt at møde i påvirket tilstand. Skolen forbeholder sig ret til at foretage prøver til afklaring, hvis der er mistanke om påvirkning af alkohol eller stoffer. 
  5. Mobning, vold og trusler om vold accepteres ikke. Hverken på eller uden for skolen.

Overtrædelse af skolens ordens-, opholds- og sikkerhedsregler kan om nødvendigt føre til politianmeldelse og bortvisning.