Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English
Forside /  Om DjH /    Kvalitet

Virksomhedskontakt

Virksomhedskontakt og -dialog

Den jydske Haandværkerskoles primære kunder er virksomhederne i de brancher skolen betjener uddannelsesmæssigt. Derfor er dialog og samarbejde med branchernes virksomheder af allerstørste betydning. Dette opnås på flere forskellige måder.

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra brancherne. Som landsskole for plast og køl samt som Danmarks næststørste el-skole, er bestyrelsesmedlemmerne brancherepræsentanter med national berøringsflade. Dette gør sig ligeledes gældende for de lokale uddannelsesudvalg. Der er således altid mulighed for inspirerende og perspektivrig dialog om initiativer til gavn for brancherne.

Den jydske Haandværkerskole opsøger og deltager i relevante brancheorganisationer, -udvalg, -komiteer o.l. med det formål til stadighed at tilpasse og kvalitetsudvikle skolens uddannelser.

Virksomheder, der har lærlinge tilknyttet skolen, tilbydes forskellige former for dialog. Besøg fra skolen i forbindelse med lærlingeopstart, besøg på skolen i forbindelse med skoleperiodens afslutning, herunder specielt svendeprøveafslutning, statussamtale (oftest pr. telefon) med kontaktlærer midtvejs i skoleperioden. En virksomhed er altid velkommen til at besøge sin lærling og få en snak om uddannelse og fag.

Den jydske Haandværkerskole lægger stor vægt på, at elever fra grundforløbet så tidligt som muligt bliver tilknyttet en virksomhed. Dette er en primær opgave for såvel underviser, kontaktlærer og studie- og erhvervsvejledning. Opsøgende arbejde til såvel virksomheder der allerede har kontakt til skolen, som til potentielle aftagere af lærlinge har således høj prioritet og foretages med udgangspunkt i de enkelte afdelinger for at sikre så stor faglig som muligt.

 

 

12 erhvervsskoler har bistået af konsulentfirmaet MarkedsConsult sammen udviklet et spørgeskema til afdækning af virksomhedstilfredshed i relation til samarbejdet med skolen på EUD-området. Medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg har testet og kommenteret skemaet inden det blev sendt ud. For DjHs vedkommende er der sendt ca. 500 skemaer ud, hvoraf 125 er kommet udfyldt tilbage. En besvarelsesprocent på ca. 25 er ganske normalt for den type undersøgelser.

Formålet med analysen er at få en overordnet resultatdokumentation/-formidling og en fortsat systematisk kvalitetsudvikling på den enkelte skole og benchmarking skolerne imellem. Rapporten er et dialogværktøj og et analyseværktøj som giver grundlag for at etablere systematisk benchmarking, hvor man kan se, hvem der er best practice skole/uddannelsesretning dels overordnet dels på de enkelte spørgsmålstemaer.

Det er særdeles glædeligt at Den jydske Haandværkerskole skiller sig ud ved at have både de mest tilfredse virksomheder og de mest loyale kunder. Noget vi jo nok gik med en hvis fornemmelse af, eller håb om, men nu er det dokumenteret.