Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English
Forside /  Om DjH /    Kvalitet

Uddannelsesaftaler

På Den jyske Haandværkerskole er der tradition for, at størstedelen af grundforløbseleverne har en uddannelsesaftale allerede ved start på grundforløbet. Vi tror på, at det giver eleven en stor portion motivation og stolthed.

Skolepraktik
Den jydske Haandværkerskole sætter en ære i, at alle egnede grundforløbselever skaffer sig en praktikplads. Derfor har der kun i meget begrænset omfang været behov for skolepraktik.


Samarbejde med branceorganisationer og virksomheder

Den jydske Haandværkerskole bruger mange ressourcer på opsøgende arbejde i forhold til at skaffe praktikpladser til de elever som måtte mangle. Arbejdet sker i tæt smarbejde med organisationerne og de lokale uddannelsesudvalg.

Handlingsplaner og procedurer aftales i forhold til det enkelte brancheområde og det geografiske dækningsområde, men succeskriterierne er de samme - nemlig at alle egnede elever tilbydes hjælp til den helt rigtige praktikaftale.