Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English

MTU 2003

MTU – medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2003

Besvarelser

På DjH har 78 % af medarbejderne deltaget i besvarelsen. Jo højere besvarelsesprocent jo større tillid kan vi have til resultatet. Den samme undersøgelse er lavet samtidig på alle TSØ-skoler. Herved er der mulighed for at sammenligne skoler og afdelinger med det formål at lære af hinanden. I alt har 1.389 medarbejdere i TSØ deltaget, hvilket giver en samlet besvarelsesprocent på 67.

Mål

Det vigtigste i arbejdet med medarbejdertilfredshed er ikke selve målingen og resultaterne, men det at vi bruger resultaterne som udgangspunkt for en ordentlig og konstruktiv dialog, der kan medvirke til skolens og afdelingernes samlede udvikling.

Arbejdet med at højne medarbejdertilfredsheden yderligere skulle gerne være med til at skabe en mere attraktiv arbejdsplads for den enkelte. Alt andet lige vil en attraktiv arbejdsplads også skabe grundlag for en større tilfredshed hos både eksterne og interne kunder og dermed højne den samlede kvalitetsoplevelse. Uanset niveau, er det et arbejde, der aldrig slutter. Der er altid noget der vurderes lavere end andet, og der vil altid være afdelinger, der ligger lavere end andre. Derfor er der altid noget at arbejde med. Niveauet på DjH opleves som værende højt, næsten skræmmende højt!! Vi har et rigtig godt udgangspunkt at arbejde ud fra.

Køreplan

Der blev spurgt ind til 7 forhold, som så blev omsat til et overordnet resultat i form af et index for tilfredshed og motivation samt loyalitet. Disse tal ligger nu på 3 niveauer: TSØ-niveau, skoleniveau, afdelingsniveau. Samtidig sammenlignes skolernes niveau med Dansk Medarbejder Index generelt og specifikt med undervisnings- og forskningssektoren. Det der nu forestår er:

  1. Forstå selve talmaterialet på skole- og afdelingsplan
  2. Skabe konstruktiv dialog i afdelingen med udgangspunkt i relevante resultater
  3. Identificere mulige aktiviteter til at fastholde styrker i afdelingen og imødekomme eventuelle indsatsområder
  4. Skabe rammer for handling på skole- og afdelingsplan

Materialet er fremlagt for den samlede TSØ-direktionsgruppe og TSØ-kvalitetsgruppe. Her vil man koordinere eventuelle fælles tiltag. På DjH er undersøgelsen gennemgået i SU, ledere med personaleansvar har fået gennemgået de overordnede rapporter, og der forestår nu præsentation i de enkelte afdelinger. Det betyder, at vi i løbet af januar er klar til at gå ind i fase 2. Her vil der løbende blive koordineret mellem afdelingerne for eventuelle fælles tiltag. 

Metodemodel

Konklusionen fra analysefirmaet bag undersøgelsen er klar. DjH er benchmark skolen i TSØ, og DjH anbefales derfor primært at arbejde med intern benchlearning. Denne melding passer fint i tråd med de aktiviteter, der iværksættes i forbindelse med organisationsændringerne.

Citat fra rapporten:

Overordnede resultater
De overordnede resultater for Den jydske Haandværkerskole (DjH) er fremragende. Tilfredshed & Motivation og Loyalitet ligger med henholdsvis indeks 85 og 89 på det højeste niveau blandt alle Tekniske Skoler i Østjylland (TSØ).

DjH opnår de bedste resultater i TSØ på størstedelen af undersøgelsens måleparametre, og der kan ikke herske tvivl om, at medarbejderne på DjH generelt trives godt.

Afdelingsresultater
Der kan observeres visse forskelle i resultaterne blandt de enkelte afdelinger på DjH. Dette betyder, at DjH med fordel kan forsøge at implementere ”best practice” fra afdelinger, som klarer sig godt, i afdelinger som klarer sig mindre godt.

Vi har derfor lavet talsammenligninger mellem afdelingerne, der kan indgå i det fremadrettede arbejde.

 

 

Overordnet resultat i TSØ – loyalitet er underopdelt i troskab og engagement

 

TSØ-resultat på de 7 forklarende forhold

Såvel TSØ-rapporten som den samlede DjH-rapport kan hentes som pdf-fil i sidemenuen.

 

Samlet oversigt for TSØ-skolerne – loyalitet, tilfredshed og motivation