Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English
Forside /  Om DjH /    Kvalitet

MTU

MTU, medarbejdertilfredshedsundersøgelse

I 2003, 2005, 2009 og i 2013, har Den jydske Haandværkerskole deltaget i en medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

Undersøgelserne bliver foretaget samtidig på alle deltagende erhvervsskoler. Herved er der mulighed for at sammenligne skoler og afdelinger med det formål at lære af hinanden.

Mål

Det vigtigste i arbejdet med medarbejdertilfredshed er ikke selve målingen og resultaterne, men det at vi bruger resultaterne som udgangspunkt for en ordentlig og konstruktiv dialog, der kan medvirke til skolens og afdelingernes samlede udvikling.

Arbejdet med at højne medarbejdertilfredsheden vil skabe en mere attraktiv arbejdsplads for den enkelte og større tilfredshed hos både eksterne og interne kunder og højne den samlede kvalitetsoplevelse.

Uanset niveau, er det et arbejde, der aldrig slutter. Der er altid noget der vurderes lavere end andet, og der vil altid være afdelinger, der ligger lavere end andre. Derfor er der altid noget at arbejde med. Niveauet på DjH opleves som værende højt, vi har derfor et rigtig godt udgangspunkt at arbejde ud fra.