Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English
Forside /  Om DjH /    Kvalitet

Ledelsesudvikling

Den jydske Haandværkerskole har en flad ledelsesstruktur, hvor der i praksis arbejdes med Cross Functional Management. Derfor er der meget fokus på såvel ledelsesgruppens samlede som individuelle kompetencer samt udviklingen af disse. 

Der gennemføres lederevaluering for den enkelte leder på DjH, der løbende bliver fulgt op af egentlige udviklingskontrakter.

På baggrund af 16 udvalgte lederkompetencer evaluerer den enkelte leders chef, lederen selv, fire kolleger og fire medarbejdere lederen – heraf navnet 3600 evaluering. Resultatet for den enkelte samles i en rapport, hvis overordnede mål er:

  • At identificere og bekræfte den enkeltes styrker
  • At finde og give mulighed for at den enkelte accepterer udviklingsmuligheder
  • At igangsætte konkrete udviklingsaktiviteter gennem en personlig udviklingskontrakt

Endelig udarbejdes en overordnet rapport, der vurderer organisationen som helhed, herunder udpeger ressourcepersoner på de enkelte kompetencer, samt sætter fokus på gab mellem faktisk og ønsket niveau. Herefter udarbejdes en udviklingskontrakt med den enkelte leder.

Ud over vigtigheden af, at den enkelte leder får fokus på sine udviklingspunkter gennem ovenstående proces, så er det ligeledes vigtigt, at vi som organisation er opmærksomme på det generelle niveau på de udvalgte kompetencer, og i forlængelse heraf kan sætte målrettede aktiviteter i gang til håndtering af den generelle kompetenceudvikling på bestemte områder, hvor dette kræves.

De generelle indsatsområder for ledelsesgruppen er:

  • Personaleledelse
  • Evne til at tænke strategisk
  • Evne til at motivere
  • Udvikling af medarbejdere

Af særlige styrker, hvor der er stor og høj ensartethed i bedømmelserne, kan fremhæves:

  • Kvalitetsledelse
  • Forhandling
  • Branchekendskab