Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English
Forside /  Om DjH /    Kvalitet

Kompetenceudvikling

Mål

DjHs mål er at være kendt som en velestimeret uddannelsesinstitution både nationalt og internationalt, som er kendetegnet ved evne og vilje til at omstille sig i takt med tidens krav og omverdenens behov, fordi DjH er på forkant med udviklingen.

Desuden vil DjH sikre at skolens udbud af uddannelser og kurser til enhver tid er at finde blandt de bedste i Danmark, herunder at skolens tidligere lærlinges og studerendes renomme som veluddannede håndværkere og teknikere fastholdes og udbygges.
Derfor er hver enkelt medarbejder ansvarlig for løbende at vedligeholde, ajourføre og videreudbygge sine faglige, pædagogiske og almene kvalifikationer målrettet til gavn for den daglige og kommende undervisning på skolen.

Uddannelseslederen er ansvarlig for at personalet i afdelingen i december har en uddannelsesplan for det kommende år.
Det er målsætningen, at alle lærere skal være optimalt kvalificerede indenfor eget fagområde og tillige kompetente på mindst et område yderligere.
Med udgangspunkt i de nuværende og de forventede undervisningsaktiviteter i afdelingen identificeres og prioriteres afdelingens uddannelsesbehov. Enhver leder udfører mindst en gang om året en udviklingssamtale med hver enkelt medarbejder.

Det er den strategiske medarbejderudviklingssamtales (S-MUS) formål at give den enkelte medarbejder mulighed for at udtrykke sine ønsker om personlig og faglig udvikling samt sikre et godt samspil mellem den enkelte medarbejder og dennes nærmeste leder, så der kan aftales kompetenceudvikling med henblik på at nå afdelingens og skolens mål.
S-MUS er således et væsentligt supplement til den daglige dialog ved samtaler og møder med kolleger og ledere. Ved S-MUS er der mulighed for metodisk at fastlægge, dokumentere og evaluere udviklingsprocesser.

Uddannelses- og udviklingstiltag som berører hele eller dele af afdelingen nedfældes i den offentlige uddannelses-/udviklingsplan, som efterfølgende koordineres med den samlede afdelings behov og ressourcer. Dette ark sendes til registrering i administrationen.

Øvrige aftaler og konklusioner fra samtalen påføres det fortrolige aftaleark, som kun er til brug for medarbejder og leder. Det kan f.eks. være aftaler om udførelse af bestemte opgaver, personlige udviklingstiltag eller hvordan der arbejdes videre med bestemte forhold.

Uddannelsen kan eksempelvis foregå ved selvstudium, ved træning, ved deltagelse i projektgrupper, erfagrupper o.l., ved besøg på virksomheder og messer, samt ved kurser. Alle medarbejdere i undervisningsafdelingen råder over 50 timer til personlig uddannelse og udvikling.