Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English
Forside /  Om DjH /    Kvalitet

Elevtilfredshed

På Den jydske Haandværkerskole gennemføres der løbende evalueringer. Alle elever bliver ved afslutningen af et skoleophold bedt om at udfylde en elektronisk evaluering. Resultaterne anvendes til at lave forbedringer og bevare det kendte høje niveau på Den jydske Haandværkerskole.

Eleven evaluerer 7 temaer, som overordnet omhandler skolemiljø:

 • Kontakt til skolen, herunder administrationen
 • Kantineforhold
 • Indkvartering
 • Serviceniveau
 • Studievejledning
 • Studiemiljø
 • Det samlede ophold

Der evalueres på 5 temaer vedrørende undervisning:

 • Udbytte af undervisning
 • Undervisningsmaterialer
 • Undervisningens gennemførelse
 • Lokaler og udstyr
 • Egen indsats

National trivselsanalyse

Den jydske Haandværkerskole deltager med mellemrum i nationale benchmarkanalyser.  I den seneste nationale elevtilfredshedsundersøgelse  viste eleverne på Den jydske Haandværkerskole igen stor opbakning til skolen, med en svarprocent på 93 og en samlet score på 80 på en 100-skala.

Spotevaluering af undervisningsmiljø
Der foretages løbende spotevaluering af undervisningsmiljøet på Den jydske Haandværkerskole. Evaluering af undervisningsmiljø kører sideløbende med den evaluering, som alle elever gennemfører for hver skoleperiode. Arbejdsmiljøudvalget beslutter hvornår og i hvilke afdelinger der skal gennemføres evaluering. Eleverne udfylder en enslydende tjekliste og afdelingerne udarbejder herefter en handlingsplan i samarbejde med eleverne på baggrund af undersøgelsen.

Som eksempel førte nedenstående resultat til 4 konkrete handlinger: 

Spørgsmål Ja Nej
Der er en god atmosfære på skolen 94 % 4 %
Skolens gangarealer er kedelige 29 % 62 %
Vi har gode fællesområder med aktivitet og liv 86 % 12 %
Undervisningslokalerne er generelt triste 39 % 61 %
Jeg synes, der mangler udsmykning på skolen 17 % 82 %
Der er generelt et godt dagslys på skolen 93 % 7 %
Jeg synes, der bliver gjort nok ud af omgivelserne på skolen 85 % 14 %
Vi har et varieret udemiljø 79 % 20 %

Er skolens arealer og områder, hvor du kan slappe af
tilfredsstillende?

79 % 19 %
Er skolens arealer og områder, hvor du har mulighed for
fysisk aktivitet tilfredsstillende?
72 % 23 %
Hvilken karakter på en skala fra 1-10 vil du samlet set give
skolens undervisningsmiljø
  7,78   (gn.snit)

 

 1. Motionsrum blev renoveret – lokale og udstyr - og kapacitet forøget
 2. Udsmykning og vedligehold af værksteder blev fremrykket
 3. Nyt trådløst netværk blev opsat
 4. Udsmykning af gangarealer foretaget