Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English
Forside /  Om DjH /    Kvalitet

Evaluering - AMU

Tilfredshedsmålinger - kursister og virksomheder - AMU-området

På AMU-området følger Den jydske Haandværkerskole den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (et krav), herunder også anvendelsen af de systemfælles redskaber til evaluering og effektmåling af skolens AMU-aktiviteter.
Kvalitetssystemet omfatter redskaber til:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU
  • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling, sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v. og tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.
For at overholde lov om gennemsigtighed og åbenhed skal skolen på hjemmesiden give adgang for kursister og virksomheder til relevante oversigter over evalueringsresultater. Nærmere forklaring om de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på www.viskvalitet.dk.

Kort fortalt

Alle deltagere og virksomheder skal hver især svare på nogle spørgsmål, der er fælles for alle arbejdsmarkedskurser. Derfor bliver systemet også kaldt De systemfælles redskaber, men normalt anvendes blot navnet Amukvalitet.dk.

I spørgeskemaerne stilles der fra og med 2004, tre baggrundsspørgsmål til deltagerne og fire til virksomhederne, samt syv systemfælles spørgsmål til deltagerne og fire til virksomhederne. Det er spørgsmål vedrørende tilfredsheden med forskellige forhold ved det kursus, deltageren har taget, eller virksomheden har haft en medarbejder på.

Den jydske Haandværkerskole har siden 2000 gennemført og evalueret AMU-kurser. Evalueringsresultaterne af disse findes på www.viskvalitet.dk.