Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English

Skolehjemsberettiget


Du er berettiget til optagelse på skolehjemmet, hvis din bopæl ligger mere end 5 kvarters transporttid fra nærmeste skole. Transporttiden er med offentlig transport inklusive ventetid ved bus eller tog. Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du i det omfang, der er plads på skolehjemmet ansøge om optagelse - dog er egenbetalingen større (spørg herom).

Betalingsregler

  1. Elever, der er berettiget til optagelse på skolehjem og som har forsørgelsespligt overfor børn, er fritaget for betaling.
  2. Elever, der er berettiget til optagelse på skolehjem og som ikke har uddannelsesaftale, er under grundforløbet fritaget for betaling. Dette gælder dog kun indtil udgangen af det kvartal, hvori eleven er fyldt 18 år.
  3. Elever, der er berettiget til optagelse på skolehjem men ikke fritaget for betaling, betaler 495 kr. (januar 2016) pr. uge.
  4. Elever, der ikke er berettiget til optagelse på skolehjem, betaler fuld pris for kost og logi (spørg herom).

Transport til og fra skolehjem

Der ydes rejsegodtgørelse af praktikvirksomheden for rejse mellem skolehjem og bopæl i forbindelse med start og slut på skoleopholdet, weekender og helligdage. Virksomheden får refusion i henhold til Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.