Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English

Bedre økonomiske rammer for skolehjemsophold

Frit skolevalg og refusion af egenbetaling til virksomheder er nøgleordene i ny lov om skolehjemsophold på erhvervsuddannelser vedtaget af Folketinget den 18. december 2014. Det betyder både forbedrede økonomiske vilkår, hvor virksomhederne får refunderet egenbetalingen for kostophold, og mulighed for frit at vælge hvilken skole lærlingen skal gå på.


Egenbetaling refunderes

Fra 1. januar 2015 refunderes egenbetaling for kostophold, når der er indgået en uddannelsesaftale. Indtil 31. december 2014 har der været en egenbetaling på ca. kr. 450 pr. uge ved lærlinges skolehjemsophold. Egenbetalingen er enten afholdt af virksomheden eller lærlingen selv. Fra 1. januar 2015 refunderes egenbetalingen til virksomheden via AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag).

Virksomhedens NemKonto

AUB udbetaler refusionen automatisk og en it-løsning på et tilbagebetalingssystem er under udarbejdelse. Systemet er klar efter sommeferien 2015, og refusionen udbetales til virksomhedens NemKonto. Det sker med tilbagevirkende kraft for de virksomheder, der har lærlinge på skole i det første halvår 2015.
 

Frit skolevalg - en ny mulighed

Samtidig med forbedrede økonomiske vilkår er muligheden for frit at vælge skole, og være skolehjemsberettiget med refusion af egenbetaling, blevet forbedret.

For at styrke det fri skolevalg vedtog Folketinget, at såfremt virksomhed og lærling ønsker at vælge en anden skole end nærmeste skole, bliver lærlingen skolehjemsberettiget til denne, uanset transporttid til nærmeste skole. Ligeledes refunderes egenbetaling via AUB.

5 kvarters regel

Indtil 31. december 2014 har hovedreglen for skolehjemsberettigelse været, at tiden fra lærlingen forlader sin bopæl til første lektion starter på nærmeste erhvervsskole, der udbyder uddannelsen, skal være mindst 5 kvarter. Vel at mærke ved anvendelse af offentlige transportmidler: ELLER at tiden fra ophør af sidste lektion til lærlingen træder ind i sin bopæl, er mindst 5 kvarter, også ved anvendelse af offentlige transportmidler.

Denne hovedregel gælder stadig.

Se Bekendtgørelse af  lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag