Besøg os på FacebookAdgang for alleKontakt osSitemapIn English

Tag tutor med på råd

- og knæk koden i DjH's Learning Center

I et hjørne af Learning Center (LC) sidder en gruppe elever. Ved et bord i den anden side af lokalet sidder to tutorer. Filip, der er aftenens lektievejleder er ved at hjælpe Nis Rømmelmann med matematikken.

Tre elever fra grundforløbet i køleafdelingen har sat sig i LC for at løse en opgave i arbejdsmiljø. Mest fordi de bagefter skal i gang med matematikken, og så er det jo rart at have matematiklæreren lige ved hånden, hvis der opstår problemer. Ved siden af sidder lektievejleder Filip Køneke, elafdelingen og Nis Rømmelmann. Nis er elev på grundforløbet i køleafdelingen. Han er begyndt sin uddannelse seks uger senere end de andre, og føler han har noget at indhente. Nis er 29 år og går gerne i LC, men han oplever af og til at være den eneste på det tidspunkt, hvor han søger hjælpen.

”Jeg får hjælp til matematikken, der er mit svage punkt”, forklarer han. ”Her få jeg et skub i den rigtige retning, og skridt for skridt er der mere og mere, der sætter sig”. Så længe Nis er på skolen, bliver han ved med at komme i LC.  Hans holdning er, at han gerne vil benytte sig af det gode tilbud, mens tid er.

Skaber liv i LC
Tutorerne Lars Jørgensen og Steffan Skipper er H4 elever i tømrerafdelingen. De blev spurgt, om de ville være tutorer, da de startede skoleperioden og takkede ja til det gode tilbud.

”Egentlig skulle LC være lektiestedet, hvor man bare naturligt går over med sine lektier, uanset om man behøvede hjælp eller ej. Det ville give liv og få flere til at gå herind”, er de enige om. Af samme grund har de selv taget lektierne med – for at skabe liv.

Obligatorisk besøg
Filip fortæller at studievejleder Niels Søndergaard er ude i de enkelte klasser, når de starter, for at orientere om LC. Et obligatorisk besøg i centeret for eleverne, så de kender det, kan måske trække flere til. Det kan ske den aften, en kendt lærer fra deres afdeling er lektievejleder. Filip oplever ofte, at det er hans egne elever, der søger ham i LC om mandagen.